Ontspannings & Sport massage | Edu Krijgsman
header
 
 
 

 
 
 
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Massagepraktijk Ontspanning / Sportmassage Edu Krijgsman met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
 
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Massagepraktijk Ontspanning / Sportmassage Edu Krijgsman behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 
Massagepraktijk Ontspanning / Sportmassage Edu Krijgsman sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.  

Met vriendelijke groet,
Edu Krijgsman

 

   
disclaimer
home ontspanningsmassage sportmassage reiki prijslijst contact afspraak maken voorwaarden disclaimer